Raport
Zintegrowany 2022

Dla przyszłości...

...zapewniamy rozwój pracowników, efektywnie wykorzystujemy zasoby naturalne, dbamy o bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz długoterminową wartość ekonomiczną.

Rekordowy poziom sprzedaży zagranicznej

34
%
Wzrost udziału sprzedaży zagranicznej r/r
3,1
mld PLN
Wartość sprzedaży zagranicznej

W trudnym otoczeniu 2022 roku Grupa wypracowała rekordowy poziom skonsolidowanej sprzedaży. Sprzedaż eksportowa wzrosła o 34% r/r, w efekcie czego udział sprzedaży zagranicznej sięgnął w 2022 roku aż 52%.

Wyniki finansowe osiągnięte w roku 2022 były najwyższymi w historii Grupy KĘTY S.A. Dotyczy to wszystkich segmentów działalności.

5 931
mln PLN
Przychody ze sprzedaży
1 031
mln PLN
EBITDA

Ambicją segmentów jest utrzymanie rozwoju sprzedaży w warunkach spowolnienia gospodarczego. Liczymy też na zwiększenie mocy produkcyjnych posiadanych aktywów i pozyskanie w bliskiej perspektywie nowych odbiorców.

85-90
%
Średnioroczne wykorzystanie mocy produkcyjnych
5,5
tys.
Zatrudnienie w 2022 roku

Współczesny świat niezmiennie stawia nam wielkie wyzwania w zakresie ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych czy wpływu na klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to biznes, firmy produkcyjne mają w tej kwestii najwięcej do powiedzenia.

-18,9%
Intensywność emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do roku bazowego
-3,21%
Ilość wytworzonych odpadów na tonę produkcji

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2 location based) podmiotów Grupy Kapitałowej zlokalizowanych w Polsce (MG CO2e/rok)

Aluminium ma ogromny potencjał dzięki właściwościom takim jak wytrzymałość, odporność na korozję, a przede wszystkim możliwość pełnowartościowego recyklingu. Jest elementem pożądanym na drodze do gospodarki neutralnej dla klimatu, niezbędnym do rozwoju energii odnawialnej oraz elektromobilności, doskonale wpisującym się w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Zobacz Więcej

70 tysięcy drzew na 70 lat Grupy KĘTY

Sprawdź więcej

Ponad pół tysiąca Eko Bohaterów

Sprawdź więcej

Panele na Słoweni

Sprawdź więcej

Grupa Kapitałowa jest uczestnikiem życia społecznego w regionach, w których zlokalizowane są jej spółki. Mamy realny wpływ na nasze otoczenie. Chcemy kreować pozytywną zmianę, dlatego wspólnie z naszymi pracownikami, którzy tworzą lokalną społeczność odpowiadamy na wyzwania i potrzeby oraz przyczyniamy się do rozwoju regionu.

Zobacz Więcej

Przyświeca nam idea dbałości o powierzony nam kapitał. Poprzez podejmowane decyzje zarządcze mamy realny wpływ na wartość akcji spółki i osiągane wyniki finansowe.

Zobacz Więcej

Giełdowa spółka roku

Sprawdź więcej

Zasady działaności

Sprawdź więcej

Wspieramy następujące cele rozwoju